Monitor stavu / Zrušit

Kde je v tiskové frontě můj dokument?

Stav úloh můžete zkontrolovat s pomocí tohoto praktického tlačítka.

Použijte toto tlačítko pro změnu pořadí úloh, smazání úloh nebo třeba ke kontrole stavu spotřebního materiálu.
Co je to obrazovka Monitor stavu / Zrušit?
Kontrola, zrušení a změna pořadí úloh
Kontrola detailních informací pro papír uložený ve zdroji papíru
Kontrola stavu spotřebního materiálu a dalších informací
18JF-1ER