Annullering af et job under print

Du kan annullere print af en gemt fil fra touchpanelet fra skærmbilledet Statusmonitor/Annullér.
1.
Tryk på .
Du kan annullere printning af en gemt fil fra touchpanelet med tryk på [Annullér] i det pop op-vindue, der vises, når maskinen printer.
2.
Tryk på [Job].
3.
Tryk på [Jobstatus] → vælg [Print] på dropdown-listen.
Der ses kun printjobs på listen.
4.
Vælg det job, som du vil annullere → tryk på [Annullér].
Vælg og annullér ét job ad gangen.
Hvis du vælger [Print aktuel kopi helt], kan du annullere printjob, når det igangværende job er udført.
5.
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Det annullerede job bliver vist som <NG> (Fejl) på Log-skærmen.
18K7-167