Flytning af originalbilledet med taltasterne

Med denne status kan du flytte hele billedet til den placering, du angiver med - (taltasterne). Du kan også vælge flytteretningen for dokumentets for- og bagside separat.
VIGTIGT!
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift print- indstillinger].
4.
Tryk på [Flyt] → [Tilvalg].
5.
Tryk på [Indstil] for <Forside> eller <Bagside>.
Vælger du [Samme som Forside] for <Bagside>, benyttes indstillingen angivet for <Forside>. Hvis du vælger [Modsat forsiden], ombyttes for bagsiden de værdier, der er indstillet for venstre og højre for forsiden.
6.
Brug - (taltasterne) til at indtaste flytningspositionen.
Vælg flytteretning.
Indtast flytteværdi.
Tryk på [OK].
BEMÆRK!
For at ændre en indtastet værdi skal du vælge flytteretningen → indtast den korrekte værdi med - (taltasterne).
Værdierne for bagsiden kan også angives administration med valg af [Samme som Forside] eller [Modsat forsiden].
Eksempler: Når forsiden er valgt til 50 mm til venstre og 100 mm til top.
Hvis du vælger [Samme som Forside]: 50 mm for venstre side og 100 mm for toppen
Hvis du vælger [Modsat forsiden]: 50 mm til højre og 100 mm til toppen
Eksempel: Hvis du vil flytte originalbilledet diagonalt:
Tryk på toppen .
Indtast '10' med taltasterne.
Tryk på højre .
Indtast '15' med taltasterne.
7.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT!
Hvis du benytter status Flytning, vil originalbilledet måske blive beskåret på printet, afhængigt af den valgte fils format, papirformatet, og hvor stor en flytteafstand du har angivet.
18K7-17H