Justering af print, så det passer til papirformatet

Du kan justere en PDF-fils format, så den passer til papirformatet ved print.
Hvis sideformatet i PDF-filen overstiger det printbare område for det aktuelle papir til print, kan du reducere sideformatet tilsvarende ved print. Du kan også forstørre sideformatet, så det passer til papirformatet, hvis PDF-filens sideformat er mindre end det aktuelle papir ved print.
VIGTIGT!
Denne status er kun tilgængelig ved printning af filer gemt på hukommelsesmediet.
Du kan kun benytte denne status ved print af PDF-filer.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg det bibliotek, hvor filen, du vil printe, er gemt.
3.
Vælg den ønskede fil → tryk på [Print] → [Vælg papir].
4.
Vælg papirmagasin → tryk på [OK].
5.
Tryk på [Tilvalg] → [Tilpas til papirformat] → [Luk].
18K7-182