Justering af tromletemperatur

I et miljø med høj temperatur eller høj luftfugtighed kan der forekomme delvise forvrængninger eller tynde, hvide striber på printede billeder.
Du kan forebygge dette problem ved at justere den lysfølsomme enheds tromletemperatur.
VIGTIGT!
Sørg for at kontakte Canon Danmark, inden du justerer den lysfølsomme enheds tromletemperatur. Forøgelse af tromletemperaturen kan medføre, at fremkalderen forringes.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Justér tromletemperatur].
3.
Vælg [Standard] eller [Høj].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
[Standard]:
Standardindstillingen.
[Høj]:
Forøger temperauren for den lysfølsomme enheds tromle.
4.
Tryk på [OK].
18K7-0KR