Speciel udjævning

Denne indstilling udjævner takkede konturer i tegn, linjer, figurer, fotos, billeder og forløb i mørke farver ved at rette farvefejl, der forekommer i outputtet.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Særlig opløsningsforbedring].
3.
Tryk på [Til] → [OK].
Tryk på [Fra], hvis du ikke vil udføre speciel udjævning.
VIGTIGT!
Husk at sætte denne indstilling til [Fra], når du ikke vil udføre korrektionen. Afhængigt af originaltyperne kan denne funktion medføre andre farvefejl eller takkede konturer.
18K7-0KS