Finjustering af Lim-indbindingens finishing-format

Du kan foretage fine justeringer af trimmebredden på enheden til lim-indbinding.
Denne status kan indstilles, når Perfect Binder-E1 er monteret. For informationer om Perfect Binder-E1, se håndbogen, der fulgte med tilbehøret.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér bevægelse] → [Finjustér beskåret format til lim-indbinding].
3.
Tryk på [-] eller [+] for at justere trimmebredden → tryk på [OK].
Du kan skifte mellem positive og negative værdier ved at trykke på [±].
Hvis du laver en justering i enten vandret eller lodret retning (top + bund), skal du trykke på [-] eller [+] for kun at indtaste en værdi i den ene retning.
18K7-0L4