Ændring af Prioritetsindstillinger for finisheroutput (Tyndt)

Når Tyndt papir 2 anvendes, kan du prioritere produktivitet eller justering af outputpapiret.
Denne status kan indstilles, når Hæftningsfinisher-W1 PRO eller Hæftefinisher-W1 PRO er monteret. (Se "Hæftningsfinisher-W1 PRO/Hæftefinisher-W1 PRO/Puncher Unit-BT1/Hulleenhed-BU1.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér bevægelse] → [Prioritetsindst. for finisheroutput (Tyndt)].
3.
Vælg [Prioriteret produktivitet] eller [] → tryk på [JusteringsprioritetOK].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Prioriteret produktivitet]
Denne status prioriterer produktivitet. De leverede ark er måske ikke justerede.
[Justeringsprioritet]
Eftersom justeringen af de leverede ark har prioritet, bliver produktionshastigheden mindre sammenlignet med statussen [Prioriteret produktivitet].
BEMÆRK!
[Justeringsprioritet] er kun tilgængelig ved aflevering i bakke B på en finisher.
18K7-0LC