Justering af lysstyrken på touchpanelet

Brug lysstyrkeindstillingen på betjeningspanelet for at justere lysstyrken i touchpanelet, hvis det er svært at læse.

BEMÆRK!
Drej knappen til højre for at gøre touchpanelets belysning lysere. Drej knappen til venstre for at gøre det mørkere.
18K7-012