Indtastning af afdelings-ID og PIN-kode

Hvis du indstiller Administration af afdelings-ID, skal du indtaste afdelings-ID og PIN-kode inden brug af denne maskine.
1.
Brug - (taltaster) til indtastning af dit afdelings-ID og din PIN-kode.
Tryk på [Afd.-ID] → indtast et afdelings-ID.
Tryk på [PIN-kode] → indtast en PIN-kode.
Hvis du ikke har angivet en PIN-kode, skal du fortsætte til punkt 2.
De tal, du angiver som PIN-kode, bliver vist som stjerner (*******).
BEMÆRK!
Hvis du taster forkert ved indtastning af afdelings-ID'et eller PIN-koden: Tryk på  → indtast de korrekte værdier.
2.
Tryk på [Log på].
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ind.
BEMÆRK!
Hvis det afdelings-ID eller den PIN-kode, som du indtastede, er forkert, vises meddelelsen <Afdelings-ID eller PIN-kode er forkert.>. Gentag fremgangsmåden fra punkt 1.
3.
Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på [Log ud] nederst til højre på skærmen.
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ud.
Hvis du benytter et kontrolkort, skal du fjerne det og tage det med dig. (Se "Copy Card Reader-F1.")
Skærmbilledet til indtastning af afdelings-ID og PIN-kode vises.
BEMÆRK!
Hvis du igen skal benytte maskinen, skal du indtaste dit afdelings-ID og sin PIN-kode.
Hvis du ikke logger ud, når du er færdig med at bruge maskinen, vil efterfølgende kopier blive tilført totalen for det Afdelings-ID, du indtastede.
Hvis [Tid for automatisk nulstilling] er indstillet, og du glemmer at logge ud, når du er færdig med at bruge maskinen, vil skærmbilledet til indtastning af afdelings-ID og PIN-kode automatisk blive vist, når den angivne tid udløber. (Se "Tid for automatisk nulstilling.")

BEMÆRK!
Du kan finde vejledning til indstilling af afdelings-ID og PIN-kode i "Angivelse af Administration af afdelings-ID."
Hvis du benytter et kontrolkort til Administration af Afdelings-ID'er, vil meddelelsen <Du skal isætte et kontrolkort.> blive vist i touchpanelet. Sæt kontrolkortet i kortholderen. (Se "Copy Card Reader-F1.")
Visse funktioner kan være brugsbegrænsede, og et skærmbillede om indtastning af dit afdelings-ID og din PIN-kode eller isætning af dit kontrolkort vil blive vist, mens du benytter maskinen. Følg anvisningerne i touchpanelet for at fortsætte brugen af den valgte funktion.
Hvis SSO-H er valgt som login-service, kan du se "Login-service."
18K7-016