MODTAGERLISTE FOR LEVERING AF ENHEDSINFORMATIONER

Du kan manuelt printe en modtagerliste over levering af enhedsinformation efter behov.
De elementer, der printes for listen og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

MODTAGER

IP-adresserne på de registrerede modtagere er printet.

MODTAGBARE DATA

De modtagbare data på de registrerede modtagere er printet.

AUTO. LEVERING

"Til" bliver printet, hvis Indstillinger for automatisk levering er indstillet for den registrerede modtager. "Fra" bliver printet, hvis Indstillinger for automatisk levering ikke er indstillet for den registrerede modtager.

DATA TIL AUTO. LEVERING

Enhedsinformationer, der leveres automatisk, printes, hvis Indstillinger for automatisk levering er indstillet for modtageren.
VIGTIGT!
Kun en administrator kan printe en modtagerliste over levering af enhedsinformation. (Se "Indstillinger for administrator.")

Print af leveringsdestinationer

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Print liste] → [Registrér modtagere].
4.
Tryk på [Ja].
5.
Tryk på [OK] → [OK].
18K7-02J