Faxsenderapport/FEJLRAPPORT FOR FAXAFSENDELSE

En Faxafsenderapport kan printes automatisk, når dokumentet er blevet sendt. Du kan også indstille maskinen til kun at printe en Faxafsenderapport hvis der opstår en afsendelsesfejl, og justere indstillingerne for Faxafsenderapporten til at printe den første del af dokumentet som en del af rapporten for at minde dig om dokumentets indhold.
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se"Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
De elementer, der printes for rapporten og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

JOBNR.

Det firecifrede nummer, der automatisk tildeles, når dokumentet er accepteret til afsendelse, bliver printet.

AFD.-ID

Hvis Administration af Afdelings-ID er valgt, bliver Afdelings-ID printet.

MODTAGERS ADRESSE

Modtagers faxnummer printes, op til de første 48 cifre.

UNDERADRESSE

En underadresse bliver printet, hvis en sådan er angivet. Af sikkerhedsmæssige grunde printes passwordet ikke.

MODTAGERS ID

Den fjerne parts MODTAGER-ID bliver printet.

STARTTID

Dato og klokkeslæt (i 24-timers format) for påbegyndt dokumentafsendelse bliver printet.

AFS/MODT-TID

Den tid, afsendelsen tager (i minutter og sekunder) fra start til slut, bliver printet.

SID.

Antallet af afsendte sider bliver printet.

RESULTAT

Printer "OK" eller "NG" (FEJL).
Hvis et sendejob annulleres, printes <STOP> i Resultat-kolonnen på senderapporten.
OK:
Afsendelse blev afsluttet korrekt.
FEJL:
Afsendelse mislykkedes. Fejlkoden bliver også printet ved siden af "FEJL".
BEMÆRK!
Hvis der ikke er vedhæftet et billede, vises <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY> under titlen.
Hvis der ikke er nogen gyldig modtager, bliver "---" printet.

Print af faxafsendelsesrapporten

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Faxindstillinger].
3.
Tryk på [Faxsenderapport].
4.
Tryk på [Kun ved fejl] eller [Til].
Tryk på [Fra], hvis du ikke vil printe den.
Hvis du vil printe en del af det sendte dokument på faxsenderapporten, skal du trykke på [Til] for <Rapport med afsendt billede>.
5.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
Hvis [Afsenderapport] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering) er sat til 'Kun ved fejl' eller 'Til', bliver en afsendelsesrapport printet med faxsenderapporten.
Hvis en rundsending udføres, når Faxsenderapport er indstillet til 'Til', printes en multifaxafsendelsesrapport. (Se "MULTIRAPPORT FOR FAXAFSENDELSE.")
18K7-02S