ADRESSELISTER

Du kan manuelt printe listen fra den valgte adresseliste efter ønske.
Der er brug for tilbehørsprodukter for at udnytte Faxfunktionen. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende faxfunktionen, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
De elementer, der printes for listen og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

MODTAGERS NAVN

Navnet på den angivne modtager bliver printet.
Når du printer indholdet af en hurtigkaldstast, printes nummeret på hurtigkaldstasten på den første linje.

KLASSE

Den angivne modtagerklasse (afsendestatus) printes.

MODTAGERS ADRESSE

Hvis klassen er "FTP", "SMB" eller "WebDAV" (filserver):
Hostnavnet printes på første linje, og mappestien på anden linje.
Hvis klassen er "MAILBOKS":
Printer mailboksnummeret.
Hvis klassen er "I-FAX" eller "E-MAIL":
I-faxadressen eller e-mailadressen bliver printet.
Hvis klassen er "FAX":
Faxnummeret bliver printet på den første linje og underadressen på den anden linje, såfremt den er angivet.
Hvis klassen er "GRUPPE":
De modtagere, der er lagret i gruppeadressen, bliver printet på den anden linje og fortsætter ned i en liste.
Hvis der er gemt en filserver i en gruppeadresse, vil der ikke blive printet yderligere data på den anden linje.
BEMÆRK!
En liste med fax-, e-mail-, I-fax-, filserver- og gruppemodtagere printes på adresselisten.

Print af adresselister

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Adresselister] → [Angiv modtager].
3.
Vælg en af adresselisterne 1 til 10 eller [Hurtigkald] → tryk på [Print liste].
4.
Tryk på [Ja].
5.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT!
Selvom om [Administrér adressebogens adgangsnumre] i [Angiv modtager] (Indstillinger/Registrering) er indstillet til 'Til, vil alle modtagere i den valgte adresseliste (inklusive de, der er gemt med adgangsnumre) blive printet i adresselisten.
18K7-031