Initialize All Data/Settings Report

Initialize All Data/Settings Report printes automatisk, når dataene i maskinen er blevet initialiseret med statussen Initialisér Alle Data/Indstillinger. Du kan ikke angive, at rapporten ikke skal printes.
De elementer, der printes for rapporten og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

Serienummer

Printer serienummeret på den imagePRESS-maskine, du bruger.

Enhedsnavn

Printer modelnavnet på den imagePRESS-maskine, du bruger.

Overskrivningsmetode til sletningsstatus

Det slettede indhold og slettetilstand printes.
BEMÆRK!
Initialize All Data/Settings Report printes kun på engelsk.
Selvom joblogs slettes, når Initialisér Alle Data/Indstillinger udføres, vises den log, der viser, at Initialize All Data/Settings Report er blevet printet, i [Joblog].
18K7-038