Bekræftelse af print under kopiering

Med denne status kan du sende et helt sæt eller en enkelt side til print til en anden udbakke, mens du printer et kopijob. Denne status er nyttig, hvis du ønsker at tjekke outputtet flere gange i forbindelse med store kopiopgaver.
VIGTIGT!
[Korrektur- print] vises, når du laver flere kopier i statussen Sætsortering, Forskydning eller Hæftning.
[Korrektur- print] kan anvendes, når Hæftningsfinisher-W1 PRO, Hæftefinisher-W1 PRO, Hæftningsfinisher-T1, Hæftefinisher-T1 eller High Capacity Stacker-H1 er monteret.

1.
Tryk på [Korrektur- print] på den pop op-skærm, der vises, når maskinen kopierer.
Statussen Korrekturprint kan også anvendes på skærmbilledet Statusmonitor/Annullér. (Se "Korrekturprint.")
2.
Vælg [Alle sider] eller [] → tryk på [1 Side (tilfældigt)Start print].
[Alle sider]:
Printer hele printsættet.
[1 Side (tilfældigt)]:
Printer en side, der følger efter den side, der printes i øjeblikket. Der afleveres ét ark papir, der omfatter én side ved udførelse af 1-sidet kopiering, og to sider ved udførelse af 2-sidet kopiering.
3.
Tjek prøveprintet.
Tjek prøveprintet, der er afleveret i en anden outputbakke.
BEMÆRK!
Når korrekturprintet er udført, genoptager maskinen automatisk jobbet. Hvis du har brug for at justere indstillingerne, skal du trykke på [Annullér] eller og derefter udføre den nødvendige justering.

BEMÆRK!
Du kan ikke vælge [Korrektur- print] for følgende jobs.
Et job, for hvilket Staksortering eller Staksortering med forskydning er indstillet
Et job, der venter på at blive kopieret, eller som er sat på pause
Et job, der i øjeblikket hastekopieres
Et job, der i øjeblikket laves som prøvesæt
Et job, der i øjeblikket laves som korrekturprint
Hvis den resterende kopi er den sidste eller næstsidste, kan du ikke lave et korrekturprint ved at vælge [Alle sider].
Hvis der er få sider i kopien, vil du muligvis ikke kunne lave korrekturprint ved at vælge [1 Side (tilfældigt)].
Det vil måske tage noget tid at aflevere, også selvom du vælger [Korrektur- print].
18K7-0W5