Enkelt farvevalg

Du kan fremstille kopier eller print ved at vælge billedets udseende med kun en tast. Du kan vælge mellem de seks følgende valg.
Levende farver
Med denne indstilling kan du fremstille kopier med mere levende farve og forhøjet farvemætning.
Rolige farver
Med denne indstilling kan du fremstille kopier med dæmpede farver og formindsket farvemætning.
Gør billede lysere
Med denne indstilling kan du fremstille kopier eller print med lysere farvetoner ved at formindske tætheden, mens du samtidig opretholder en konsekvent god balance.
Gør billede mørkere
Med denne indstilling kan du fremstille kopier eller print med mørkere farvetoner ved at øge tætheden, mens du samtidig opretholder en konsekvent god balance.
Højlysgengivelse
Med denne indstilling kan du fremstille kopier eller print ved at gengive de belyste områder, der normalt fremstår som hvide, mere virkelighedstro. Dette kan opnås ved at forhøje kopibelysningen af områder med lav belysning.
Sepia tone
Med denne indstilling kan du fremstille kopier eller print, der ligner gammeldags fotos.
1.
Tryk på  → [Kopi].
2.
Tryk på [Justér Enkelt farvevalg] → [Tilvalg].
3.
Vælg den ønskede Enkelt farvevalg-funktion → tryk på [OK].
Du kan kombinere forskellige funktioner af Enkelt farvevalg, men de følgende kan ikke vælges sammen:
[Levende farver] og [Rolige farver]
[Gør billede lysere] og [Gør billede mørkere] og [Højlys- gengivelse]
BEMÆRK!
Hvis du vælger, vises [Sepia tone], [Enkeltfarve] på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.
4.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT!
Indstillinger for Enkelt farvevalg er faktisk forvalgte indstillinger for farvebalance. Hvis du derfor ændrer Enkelt farvevalg, bliver enhver indstilling for farvebalance, som du har foretaget, også ændret.
18K7-0X9