Justering af billedets skarphed

Du kan justere skarpheden, når du kopierer tekst og linjer, til en større kontrast. Du kan også reducere skarpheden for gråtoneprikkerne i trykte fotos mv. for at kopiere med et blødere billede.
Lav
Hvis du kopierer en original med gråtoner, som f.eks. et trykt billede, kan der opstå en moiré-effekt (billedforvrængning). Brug [Lav] til at nedsætte denne effekt og producere en tydeligere kopi.
Lav er valgt
Lav er ikke valgt
Høj
Denne indstilling forstærker kanterne på originalbilleder, så svag eller fin tekst gengives med en skarpere kontrast. Denne indstilling er særligt nyttig til scanning og kopiering af blåtryk og billeder med svag blyantskrift.
Høj er valgt
Høj er ikke valgt
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Skarphed] → [Tilvalg].
3.
Tryk på [Lav] eller [Høj] for at justere skarpheden på tekst og foto/billedområder.
For at kunne kopiere tekst og linjer tydeligt, skal indstillingen være henimod [Høj] for tekstområdet. For at kopiere originaler med trykte fotos eller andre halvtonere, skal indstillingen være hen mod [Lav] for foto/billedområdet.
4.
Tryk på [Luk] → [OK].
18K7-0XE