Justering af billedets skarphed

Du kan justere skarpheden, når du scanner tekst eller linjer, til en større kontrast. Du kan også formindske skarpheden for halvtonebilleder som printede fotos mv., så du scanner et blødere billede.
Lav
Hvis du scanner en original med gråtoner, som f.eks. et trykt billede, kan der opstå en moiré-effekt (billedforvrængning). I så fald kan du mindske denne moiré-effekt (skærmforvrængning) ved at bruge [Lav] som indstillingen.
Lav er valgt
Lav er ikke valgt
Høj
Denne indstilling forstærker kanterne på originalbilleder, så svag eller fin tekst gengives med en skarpere kontrast. Det er specielt effektivt ved scanning af blåkopier eller originaler med svag blyantskrift.
Høj er valgt
Høj er ikke valgt
1.
Tryk på  → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Skarphed].
3.
Justér skarpheden → tryk på [OK] → [Luk].
For at scanne tekst eller streger mere skarpt bør du vælge [Høj]. For at scanne originaler med trykte fotos eller andre gråtoner, skal indstillingen hælde mod [Lav].

VIGTIGT!
Indstillingen for [Skarphed] er ugyldig, når alle betingelser herunder er opfyldt.
Originaltypen er indstillet til Tekst
Opløsningen er indstillet til 200 x 100 dpi
For at aktivere [Skarphed] skal du ændre indstillingerne.
18K7-10H