Valg af afsenderens navn ved afsendelse af en fax

Du kan vælge at afsenderens navn printes på faxdokumenter hos modtageren.
BEMÆRK!
Du kan registrere et afsendernavn, der vises i stedet for enhedens navn, fra [Registrér afsendernavn (TTI)]. (Se "Registrering/redigering/sletning af afsendernavne.")

1.
Tryk på  → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Afsendernavn (TTI)].
3.
Vælg det afsendernavn, der skal anvendes → tryk på [OK] → [Luk].
Det navn, der er registreret i Registrér enhedsnavn, vises for [00] i listen med afsendernavne. (Se "Registrering af enhedens navn for E-mail/I-fax.")
Hvis du indstiller til godkendelse af SSO-H, vises login-brugerens navn i [100] på listen Afsendernavn.
For informationer om login-services skal du se "SSO-H (Single Sign-On H)."
18K7-10R