Duplex Color Image Reader Unit-K1

Originaler, der er anbragt i fremføreren, vil automatisk blive ført frem og scannet på glaspladen. Du kan scanne dokumenter, som f.eks. bøger, tykke originaler, tynde originaler og transparenter, på glaspladen på Duplex Color Image Reader Unit-K1.

Dele og deres funktioner

1.
Fremførerdæksel
Åbn dette dæksel for at fjerne fastklemt papir. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-K1 (Optional).")
2.
Indikator for originalplacering
Lyser når der ligger en original i originalbakken.
3.
Originalbakken
Originaler placeret her bliver automatisk fremført ark for ark til fremføreren. Anbring originalerne i denne bakke med den side, du ønsker at scanne, opad.
4.
Ekstra originalbakke
Træk denne bakke ud ved fremføring af papir i store formater.
5.
Ekstra originaludbakke
Træk denne bakke ud ved levering af papir i store formater.
6.
Originaludbakke
Originaler, der er blevet scannet fra originalbakken, leveres til originaludbakken i den rækkefølge, som de kom ind i fremføreren.
7.
Papirstyr
Justér disse styr, så de passer til originalens bredde.
8.
Indikator for udlevering af original
Lyser, når originaler leveres ud og starter med at blinke efter et angivet tidsrum, når udleveringen af originaler er gennemført.
9.
Dokumentfremførers scanneområde
Scanner dokumenter, der sendes fra fremføreren.
10.
Glasplade
Anvend glaspladen til at scanne bøger, tykke/tynde originaler, transparenter mv.
11.
Dokumentscanningsdæksel
Åbn dette dæksel, når du renser dokumentfremførerens scanneområde. (Se "Maintenance.")
FORSIGTIG
Du må ikke stikke dine fingre ind i åbningerne omkring tilførselsbakken, da de kan komme i klemme. Du skal også passe på ikke at tabe genstande, som f.eks. papirclips i åbningerne, da det vil kunne beskadige maskinen.
VIGTIGT!
Når du bruger glaspladen til at kopiere eller scanne tykke originaler, som f.eks. bøger eller tidsskrifter, må du ikke trykke hårdt ned på fremføreren.
Hvis outputområdet for originaler er blokeret, kan originalerne blive beskadiget, og print bliver måske ikke udført korrekt. Læg derfor aldrig genstande i outputområdet for originaler.
BEMÆRK!
Hvis glaspladen eller originalfremførerbæltet er beskidt, kan det give dårlig printkvalitet. I dette tilfælde skal glaspladen og originalfremførerbæltet renses. (Se "Routine Cleaning.")
18K7-03K