Fanefremfører-F1

Hvis Fanefremfører-F1 er monteret, kan du lægge faneark i papirskufferne på hovedenheden. følger med denne maskine, og du kan anskaffe den ekstra Fanefremfører-F1.
BEMÆRK!
For informationer om tilgængeligt papir, når Fanefremfører-F1 er monteret, kan du se "Anvendelige papirtyper."

Dele og deres funktioner

1.
Fanefremfører-F1
Montér Fanefremfører-F1 på hovedenhedens papirskuffer for at kunne ilægge faneark.
18K7-03L