POD Deck Lite-C1

Er POD Deck Lite-C1 monteret, giver det en ekstra papirkilde.
Op til 3.500 ark papir (80 g/m2) kan lægges i POD Deck Lite-C1.
VIGTIGT!
Hvis maskinen er i dvalestatus (dvs. touchpanelet vises ikke, og kun lyser), kan du muligvis ikke åbne POD Deck Lite-C1. I dette tilfælde skal du trykke på for at genaktivere maskinen og derefter trykke på åbn-knappen på POD Deck Lite-C1.
BEMÆRK!
For informationer om tilgængeligt papir kan du se "Anvendelige papirtyper."

Dele og deres funktioner

1.
Udløser-knap
Tryk for at flytte POD Deck Lite-C1 væk fra hovedenheden, når du ønsker at koble en af dem fra maskinen.
2.
Knappen Åbn
Tryk for at åbne POD Deck Lite-C1, når du skal lægge papir i eller tjekke for papirstop.
3.
Papirmagasin
Der kan ilægges op til 3.500 ark papir (80 g/m2).
4.
POD-Lite magasin-monteringskit-B1
er nødvendig for at kunne montere POD Deck Lite-C1 eller på hovedenheden. Åbn POD-Lite magasin-monteringskit-B1, når du skal tjekke for papirstop. (Se "Clearing Paper Jams.")
18K7-03X