Justering af krybningskorrektionen (formering)

Hvis du vil ændre krybningskorrektionen (formering) for hver side i et hæfte, skal du justere krybningskorrektionsbredden for den registrerede brugerdefinerede papirtype.
BEMÆRK!
For yderligere information om krybning (formering) kan du se "Hæftestatus" i "Kopi" og "Hæftestatus" i "Se gemte filer."
Den værdi, der er indstillet i denne status, anvendes som standardværdien for den automatiske krybningskorrektion (formering) i statussen Ryghæftning.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Justér krybningskorr.>.
5.
Tryk på [] eller [] for at justere korrektionsbredden → [OK].
6.
Tryk på [OK].
18K7-0HU