Justering af blæserniveauet for papirtransport inden fiksering

Hvis der opstår papirstop, eller outputpapiret er krøllet, og det er bølget, kan du måske løse problemet ved at forøge blæserniveauet for papirtransport inden fiksering.
VIGTIGT!
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Just. blæser for papirtransport inden fiksering>.
5.
Tryk på [+] for at indstille blæserniveauet → [OK].
BEMÆRK!
Det anbefales, du forøger værdien en efter en, samtidig med du tjekker blæserniveauet.
6.
Tryk på [OK].
18K7-0HY