Justering af margener for forreste kant/bundkant

Du kan justere margenerne for den forreste kant og bundkanten.
Hvis margenerne i den forreste kant og i bunden er små, er det, afhængigt af papirtypen, svært at fjerne papiret fra overfladen af rullerne i fikseringsenheden. Af denne årsag kan billedkvaliteten blive påvirket negativt, outputpapiret kan blive foldet eller bøjet i hjørnet, eller der kan opstå problemer med papirfremføringen.
I dette tilfælde kan du forbedre forholdene ved at forøge margenen.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Justér marginer Forrest/Bund>.
5.
Tryk på [-] eller [+] for at justere margenerne for den forreste kant og for bunden → [OK].
Du kan også bruge taltasterne til at justere margenerne.
Hvis du vil forøge margenen for den forreste kant, skal du justere den indstillede værdi for <Forreste kant> mod [+]-siden.
Hvis du vil forøge margenen i bunden, skal du justere den indstillede værdi for <Bund> mod [+]-siden.
6.
Tryk på [OK].
18K7-0JC