Justering af den samlede tonermængde

Du kan justere den samlede tonermængde, der anvendes til hver papirtype.
Hvis du indstiller denne status til [Til], kan du reducere det samlede tonerforbrug, mens du bevarer de CMYK-værdier, der er specificeret i indstillingerne for Farvebalance. Som et resultat kan du forhindre, at billedkvaliteten påvirkes negativt og reducere hyppigheden af papirstop og problemer med papirfremføringen.
VIGTIGT!
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Hvis det samlede tonerforbrug reduceres, ændres tætheden, farven og blankheden muligvis, det afhænger af papirtypen.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Reduktion af tonermængde>.
5.
Vælg [] → tryk på [TilOK].
Hvis du ikke vil reducere det samlede tonerforbrug, skal du vælge [Fra].
6.
Tryk på [OK].
18K7-0JE