Justering af fikseringstrykket

Ved brug af lange originaler, kuverter, papir, der har absorberet fugt, eller tyndt papir, kan der opstå problemer med papirfremføringen, eller kvaliteten af det printede billede kan blive påvirket negativt. Hvis disse forhold ikke er forbedret, heller ikke efter justering af fikseringshastigheden, kan du justere fikseringstrykket.
VIGTIGT!
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Justér fikseringstryk>.
5.
Tryk på [-] eller [+] for at justere fikseringstrykket → [OK].
BEMÆRK!
Hvis resultatet er utilfredsstillende, også når du har trykket på [+], skal du trykke på [-].
6.
Tryk på [OK].
18K7-0JY