Ændring af autojustering af venstre/højre kant

Med funktionen Autojustering af venstre/højre kant kan du forhindre, at det printede billede justeres forkert vertikalt, set fra papirfremføringsretningen. Selvom standardindstillingen er [Til], og du indstiller denne funktion til [Fra], kan du muligvis justerede det forkert justerede billede som beskrevet herunder.
Ved brug af fortrykt papir, indfattet papir eller farvet papir justeres det printede billede ikke efter den venstre kant, eller billedplaceringen varierer meget afhængigt af papirtypen.
Ved brug af kraftigt papir er det printede billede skråtstillet eller forvrænget som en trapez.
VIGTIGT!
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Autojust. af vstre/højre kant>.
5.
Vælg [] → tryk på [FraOK].
Hvis du vil bruge autojustering af venstre/højre kant, skal du vælge [Til].
6.
Tryk på [OK].
18K7-0K0