Lagring af scannede originaler i en mailboks

BEMÆRK!
Hvis maskinen bruges som netværksprinter, kan du lagre data direkte i maskinen fra en computer via netværksprinteren.

1.
Anbring originalerne.
BEMÆRK!
For instruktioner om at anbringe originaler skal du se "Placering af originaler."
2.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
Hvis den ønskede funktion ikke vises på hovedmenuskærmen: Tryk på [Vis alle].
3.
Vælg den ønskede mailboks.
Hvis den ønskede mailboks ikke vises, skal du trykke på eller for at bladre til den ønskede mailboks.
Ønsker du at indtaste mailboksens nummer eller PIN-kode for mailbokse, skal du bruge - (taltaster) → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Laver du en fejl under indtastningen af mailboksnummeret med taltasterne, skal du trykke på [Annullér] → indtast det korrekte mailboksnummer.
4.
Tryk på [Scan].
5.
Angiv de ønskede scanningsindstillinger.
Du kan trykke på [Tilvalg] for at vælge praktiske scanningsstatusser. Du kan også kombinere statusser.
For mere information om valg af hver status kan du læse det tilsvarende afsnit.
Følg fremgangsmåden herunder for at gemme filen med et nyt filnavn.
Tryk på [Filnavn].
Indtast et navn → tryk på [OK].
VIGTIGT!
Følgende tegn kan ikke anvendes i et filnavn: \ / : , * ? " < > |
Du kan ikke bruge et . (punktum) eller mellemrum som første eller sidste tegn i et filnavn.
Længden på det fulde stinavn, inkl. mappe- og filnavnet, må ikke overstige 256 tegn.
BEMÆRK!
Hvis du opretter en fil uden at navngive den, tildeler maskinen den automatisk et filnavn ud fra år, måned, dag og tidspunkt for oprettelse af filen.
Er en fil f.eks. oprettet den 15. januar 2016 kl. 13:35:41, bliver dens navn <20160115133541>.
Indtaster du et filnavn, der allerede eksisterer, føjes (1) til (9) til filnavnet.
Eksempel: a(1).pdf
6.
Tryk på .
Hvis følgende skærmbillede ses, skal du trykke på [Start lagring], når den sidste gruppe originaler er færdigscannet.
Anbringer du din original på glaspladen, skal du trykke på for at scanne hver original. Din original er scannet.
BEMÆRK!
For at annullere scanning skal du trykke på [Annullér] eller .
7.
Fjern originalen.

BEMÆRK!
Du kan scanne og gemme op til 999 sider ad gangen. Scannes to-sidede originaler med fremføreren, kan du gemme op til 1000 sider. Når du det maksimale antal originaler, der kan scannes, får du en meddelelse om lagringen.
For at tjekke om filen blev gemt korrekt, skal du trykke på → [Job] → [Joblog] → vælg [Gem] på dropdown-listen. Hvis resultatet vises som "NG" (Ikke godt): Tryk på [Detaljer] for at kontrollere fejlkoden. For flere informationer om årsagerne til og afhjælpningerne for hver fejlkode, se "List of Error Codes without Messages."
18K7-14K