Trace and Smooth

I denne status kan du konvertere tekst og stregtegninger fra et scannet dokument til skalerbare outline-data. Udglatningsprocessen kan også anvendes på teksten i konturdataene, så de fremstår mindre kantede, når de vises på en computerskærm, eller når de printes.
Hvis du vælger [Trace & Smooth] som PDF-filformat, slås [Kompakt] automatisk 'Til'. Du kan også vælge [OCR (Søgbar tekst)]. [Trace & Smooth] kan ikke vælges alene.
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se"Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
VIGTIGT!
Denne status er kun tilgængelig til lagring af filer i hukommelsesmediet.
PDF (Trace & Smooth) er kun gyldig med følgende indstillinger:
Vælg farve: Auto (Farve/Grå), Fuldfarve eller Gråtoneskala
Opløsning: 300 x 300 dpi
Kopiforhold: 100 % eller Auto

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg modtagermappen → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Filformat] → vælg PDF.
4.
Tryk på [OK] → [Trace & Smooth].
Vil du opdele et dokument med flere sider i flere sider og scanne dem som separate filer, skal du angive [Opdel i sider] som 'Til'. Ønsker du at scanne billederne til en enkelt fil, skal du slå indstillingen 'Fra'.

VIGTIGT!
Vælger du status [Trace & Smooth], vil maskinen automatisk genkende de dele af dokumentet, som består af tekst eller stregtegninger. Om maskinen kan genkende de dele af dokumentet, der er tekst og stregtegninger, afhænger af det scannede dokument.
Tekst og baggrund i en PDF-fil med outline-data kan blive forskudt, og tekst- og linje-tegninger vises måske ikke, afhængigt af den version af Adobe Illustrator, som bruges til at åbne PDF'en.
Vælger du [Trace & Smooth] for PDF-filformatet, ændres farvestatussen fra [Auto (Farve/Sort/hvid)] og [Sort/hvid] til [Auto (Farve/Grå)] og [Gråtoneskala]. Vil du scanne dokumentet med de indstillinger for farvestatus, du angiver, skal du ændre filformatet for PDF til noget andet end [Trace & Smooth], [Kompakt] eller [Begrænsede farver].
18K7-154