Jobopbygning

Denne status anvendes til at gemme originaler, hvis der er for mange af dem til at være i én fil, ved at opdele dem i flere sæt. Du kan anvende både fremføreren og glaspladen til scanning.
Som eksempel forklares fremgangsmåden for valg af mailboks til lagringsplacering i denne sektion.
1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Tilvalg] → [Jobopbygning] → [Luk].
4.
Tryk på .
BEMÆRK!
For at annullere scanning skal du trykke på [Annullér] eller .
5.
Efter endt scanning, anbring det næste sæt originaler → tryk på .
Ønsker du at ændre scanningsindstillingerne for det næste dokument, skal du trykke på [Skift indst.], før du trykker på Start-knappen, hvis du vil ændre én af følgende indstillinger.
Vælg farve: Skift af farvestatussen
Vælg scanneformat: Angivelse/Registrering af scanningsformater
2-sidet original: 2-sidet original
Tæthed: Manuel justering af tætheden
Originaltype: Valg af originaltype
6.
Tryk på [Start lagring] når den sidste gruppe originaler er færdigscannet.

VIGTIGT!
Hvis du anbringer originalerne i fremføreren, skal du fjerne hver original fra originaloutputområdet efter endt scanning af hver gruppe.
Du kan kun ændre de indstillinger, der er vises i [Skift indst.], når du er i statussen Jobopbygning. Du skal på forhånd angive de nødvendige scanningsindstillinger.
BEMÆRK!
Hvis du vil anbringe blandede originalformater i fremføreren, skal du vælge[Blandede originalform.]. (Se "Blandede originalformater.")
Ønsker du at scanne 1-sidede- og 2-sidede originaler og gemme dem som 2-sidede kopier, skal du opdele originalerne i henholdsvis 1-sidede og 2-sidede originaler. Hvis f.eks. den første gruppe består af 2-sidede originaler, skal du vælge [2-sidet original]. Herefter skal du manuelt vælge eller annullere [2-sidet original] for hver gruppe originaler, du scanner.
Det er nyttigt først at lagre originaler i en mailboks og printe dem senere med Flet filer, hvis du ikke kan klargøre originalerne med det samme, eller hvis du vælger forskellige indstillinger for hver original. (Se "Printning af filer der er gemt i en mailboks.")
18K7-15U