Angivelse af modtagere vha. adressebogen (lokal)

Du kan søge og angive adresser, som er registreret i denne maskines adressebog.
1.
Tryk på  → [Scan og send] → [Adressebog].
2.
Vælg modtager → tryk på [OK].
Du kan vælge flere modtagere.
For instruktioner om at søge efter registrerede modtagere kan du se "Skærmbilledet Adressebog."
Hvis du vælger en modtager, der gemt med et adgangsnummer, tryk på [Adgangs- nummer] → angiv adgangsnummeret ved brug af - (taltaster). Hvis du trykker på [Adresser uden adgangsnummer], vises de modtagere, der ikke bliver styret med et adgangsnummer.
BEMÆRK!
Du kan gemme og importere data fra lokale adressebøger ved brug af Remote UI. (Se "Loading Settings Information (Import Individually).")
Hvis du kun har valgt én modtager, tryk på for at afsende fra skærmbilledet Adressebog.
18K7-11H