Angivelse af modtagere vha. adressebogen (Fjern)

Du kan søge efter og angive en modtager ved at søge i adressebogen på en servermaskine fra en klientmaskine på netværket. Servermaskinens adressebog, som kan tilgås via netværket, kaldes fjernadressebogen. Maskinen kan angives som servermaskine eller klientmaskine.
VIGTIGT!
For at benytte fjernadressebogen, er det nødvendigt at konfigurere indstillingerne for [Hent fjernadressebogen]. (Se "Find Fjernadressebogen.")
BEMÆRK!
For at benytte fjernadressebogen, er det nødvendigt at konfigurere indstillingerne for servermaskinen. Indstil fjernadressebogen til at åbnes eksternt på servermaskinen. (Se "Sådan gøres fjernadressebogen åben.")
Du kan også gennemse modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster på en servermaskine, fra en af netværkets klientmaskiner. (Se "Sådan benytter du hurtigkaldstasterne..")

1.
Tryk på  → [Scan og send] → [Adressebog].
2.
Tryk på [Skift adressebog].
BEMÆRK!
[Skift adressebog] vises kun, når både fjernadressebogen og LDAP-serveren er registreret. Hvis kun fjernadressebogen er registreret på denne maskine, vises [Til fjern- adressebog].
3.
Tryk på [Fjern-].
4.
Vælg modtager → tryk på [OK].
Du kan vælge flere modtagere.
For instruktioner om at søge efter registrerede modtagere kan du se "Skærmbilledet Adressebog."
Hvis du vælger en modtager, der gemt med et adgangsnummer, tryk på [Adgangs- nummer] → angiv adgangsnummeret ved brug af - (taltaster). Hvis du trykker på [Adresser uden adgangsnummer], vises de modtagere, der ikke bliver styret med et adgangsnummer.
BEMÆRK!
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
Hvis du kun har valgt én modtager, tryk på for at afsende fra skærmbilledet Adressebog.

VIGTIGT!
Hvis servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger, behandles godkendelsen mellem servermaskinen og klientmaskinen, mens klientmaskinen henter fjernadressen. Godkendelsen behandles ved at sammenligne de Systemadministrators ID og System-PIN, som er angivet på server- og klientmaskine.
Om fjernadressebogen er tilgængelig, afhænger af status for systemadministrator-informationsindstillinger for servermaskinen og klientmaskinen, som det ses herunder.
Når servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Når klientmaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Systemadministrator-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og for klientmaskinen stemmer
Kan anvende Fjernadressebogen
Udfører
Udfører
Passer
Ja
Passer ikke
Nej
Udfører ikke
-
Nej
Udfører ikke
Udfører
-
Ja
Udfører ikke
-
Ja
For flere informationer om at indstille systemadministrator-ID og system-PIN-kode skal du se "Angivelse af indstillingerne for systemadministrator."
Op til otte maskiner (denne inklusive) kan tilsluttes som klientmaskiner samtidigt til servermaskinen med Fjernadressebogen åbnet eksternt. Men er servermaskinen samtidig beskæftiget med anden netværkskommunikation, nedsættes muligvis det antal maskiner, der kan tilsluttes. Hvis denne maskine ikke kan tilsluttes, sendes en netværksfejlmeddelelse.
Sker der en fejl i godkendelsen mellem servermaskine og klientmaskine eller en kommunikations-timeout på grund af trafikprop på netværket, kan du ikke hente modtageren fra en Fjernadressebog. Du kan angive kommunikations-timeout i [Timeout for kommunikation] i [Hent fjernadressebogen]. (Se "Find Fjernadressebogen.")
BEMÆRK!
Er der forskelle i sprogindstillinger valgt for server- og klientmaskine, kan der optræde forvanskede tegn i adressebogen.
18K7-11J