Tildeling af genveje

Der vises to funktionsgenveje i skærmbilledet Scan og send. [2-sidet original] og [Blandede originalform.] vises som standard. Disse genveje kan ændres til funktioner, som du ofte anvender.
1.
Tryk på → [Scan og send] → .
2.
Tryk på [Registrér funktionsgenveje].
3.
Vælg den knap, der skal registreres på.
4.
Vælg den status for [Tilvalg], du vil knytte til en genvej → tryk på [OK].
Hvis du ikke vil tildele en mulighed, skal du vælge [Ikke tildelt].
5.
Tryk på [OK].
6.
Tryk på [Luk].
18K7-12X