Bog → 2-sidet

Med denne status kan du scanne modstående sider i en bog eller indbundet original til separate sider.
VIGTIGT!
Anbring originalerne på glaspladen. Status [Bog2-sidet] kan ikke vælges, hvis originalen er anbragt i fremføreren.

1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Bog2-sidet].
3.
Tryk på [Luk].
For at scanne flere modstående sider skal du vende originalen, når scanningen er fuldført → anbring originalen på glaspladen → tryk på .
Tryk på [Start afs.] når den sidste gruppe originaler er færdigscannet.
18K7-13E