Indstillinger for Godkendelsesmetode til sendejobs

Du kan angive hvilke typer godkendelsesmetoder, du benytter til at tilgå personlige mapper eller eksterne servere, og hvilket brugernavn og password du anvender til godkendelsen.
De tilgængelige godkendelses-informationer for denne funktion er afhængig af typen på servere og protokoller. Du kan eksempelvis bruge godkendelses-data, der er gemt for enkelte brugere eller servere eller data, som login-service har angivet.
Yderligere oplysninger findes i følgende:
Personlig mappe (Se "Angivelse af personlig mappe.")
LDAP-server (Se "Sådan angives godkendelsesmetode for LDAP-server.")
Rights Management-server (Se "Angivelse af godkendelsesmetode for Rights Management-server.")
SMTP-server (Se "Sådan angives godkendelsesmetode for SMTP-server.")
Filserver (Se "Sådan angives godkendelsesmetode for filserver.")
Situationer, der kræver indtastning af godkendelses-data, til brug for sendefunktionen, er som følger.
Situationer, der kræver godkendelses-data
Serveren for at browse
Bruger-ID og Password
Registerering i adressebogen af en adresse hentet via LDAP-server
LDAP-server
Søgningn af modtager via LDAP-server ved afsendelse af scannede data som vedhæftet fil i en e-mail
LDAP-server
Scanning af dokumentet og generering af PDF-filer, der har visningsrettigheder og andre rettigheder, som administreres af sikkerhedspolitikken
Rights Managements-server
Afsendelse af scannede data som vedhæftet fil i en e-mail
SMTP-server
Afsendelse af scannede data til en filserver
Filserver
SMB
WebDAV
FTP
18K7-251