Sådan accepteres kun krypteret sikret print

Du kan indstille maskinen til kun at modtage krypterede sikrede printjob fra computere.
Denne indstilling kan angives, når funktionen Krypterede printindstillinger er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves til funktionen Krypterede printindstillinger, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
VIGTIGT!
Hvis du anvender imagePRESS Server, kan du ikke bruge Krypteret printsoftware.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Sikkert print] → [Tillad kun krypterede printjob].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Tryk på [Fra], hvis du ikke vil begrænse printjobs.
18K7-266