Sletning af meddelelseskortet

Funktionen Meddelelseskort kan bruges af administratoren til at vise meddelelser til maskinens brugere både på touchpanelet og på Remote UI.
Angivelse af visningsindstillinger for Meddelelseskort og indtastning af meddelelser sker med Remote UI. (Se "Displaying/Clearing the Message Board.")
Denne sektion beskriver fremgangsmåden til at slette meddelelseskort, der ses på touchpanelet, fra maskinen.
VIGTIGT!
Benytter du en login-service, kan du ikke slette et "meddelelseskort uden [OK] vist," som det, der er vist herunder, fra touchpanelet. Slet disse meddelelseskort fra Remote UI. (Se "Clearing the Message Board.")

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Licens/andet] → [Slet indhold på meddelelseskort].
3.
Tryk på [Ja].

BEMÆRK!
Hvis [OK] vises på et meddelelseskort, skal du trykke på [OK] for at betjene maskinen.
Hvis Log ind-skærmen vises, skal du indtaste Afdelings-ID og PIN-kode eller brugernavn og password for at logge ind.
18K7-275