Forbedret produktivitet for et printjob, der indeholder både 1-sidede og 2-sidede print

Det kan tage nogen tid at printe en original, der indeholder både 1-sidede og 2-sidede sider, i siderækkefølge. Hvis [Til] er valgt, muliggør denne indstilling, at printrækkefølgen ændres, så printtiden kan reduceres.
VIGTIGT!
Denne indstilling er effektiv, hvis originalen f.eks. består af flere 1-sidede sider, otte eller færre 2-sidede sider, flere 1-sidede sider og otte eller færre 2-sidede sider som vist i illustrationen herunder. I andre tilfælde end dette skal du vælge [Fra], ellers kan det tage nogen tid at printe originalen.
*1 1-sidet side
*2 2-sidet side

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Print- indstillinger].
3.
Tryk på [Kontr af rækkef. f. blandet 1-/2-sidet-print].
4.
Vælg [Til] eller [Fra] afhængigt af, hvordan originalen er sammensat af 1-sidede sider og 2-sidede sider → tryk på [OK].
18K7-08X