Auto-offline

Hvis maskinen er sluttet til et netværk, der er online, er scanning ikke mulig med [Kopi] eller [Scan og gem]. Hvis du indstiller [Auto-offline] til 'Til', går maskinen automatisk offline, når det tidsrum, der er angivet i [Tid for automatisk nulstilling] i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering), er gået.
Denne status kan indstilles, når scanningsfunktionen er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende scanningsfunktionen, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Scanningsindstillinger].
3.
Tryk på [Auto-offline].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke ønsker, at maskinen automatisk går offline.
BEMÆRK!
Hvis Automatisk nulstilling ikke er valgt (Tid for automatisk nulstilling er sat til '0'), går maskinen automatisk offline efter ca. to minutter. (Se "Tid for automatisk nulstilling.")
18K7-098