Aktivering af automatisk sætsortering

Hvis du indstiller Automatisk sætsortering til 'Til', vil maskinen automatisk vælge Sætsortering (Forskydning), når originalerne anbringes i fremføreren. Dette er nyttigt, når du fremstiller kopiserier, fordi du ikke skal huske at vælge Efterbehandling.
Denne status kan indstilles, når kopifunktionen er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende kopifunktionen, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Kopi] → [Automatisk sætsortering].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil anvende automatisk sætsortering.

BEMÆRK!
Hvis Automatisk sætsortering er slået 'Til' med en finisher monteret, indstilles statusserne Sætsortering og Sætsortering med forskydning. Hvis en finisher derimod ikke er monteret, vil statussen Sætsortering blive valgt i stedet.
18K7-0A4