Automatisk sletning af mislykkede job

Du kan automatisk slette filen fra hukommelsen, når en filoverførsel er mislykket.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Slet fejlsendte job].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra] for at lagre en fil i hukommelsen, hvis overførslen fejler. Du kan gensende filer, hvor overførslen er mislykket eller ændre modtageren og gensende filerne fra skærmbilledet Statusmonitor/Annullér. (Se "Genafsendelse af jobs/ændring af modtager.")
18K7-0AS