Bekræftelse af TLS-servercertifikat ved afsendelse med SMTP

Du kan bekræfte TLS-servercertifikatets gyldighed, når du afsender med SMTP.
Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte CN (Common Name).
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Bekr. TLS-certifikat for afs. m/SMTP].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil bekræfte TLS-servercertifikatet, når du sender med SMTP.
For at bekræfte "common name" skal du trykke på [CN] for <Tilføj emner til verificering>.

VIGTIGT!
Ønsker du ikke at kontrollere certifikatet, afvikles TLS-kommunikationen, selv om certifikatet er ugyldigt.
BEMÆRK!
Hvis der er et problem med certifikatet, mislykkes SMTP-afsendelsen.
18K7-0C4