Største datamængde ved afsendelse

Du kan vælge den største datamængde ved afsendelse af e-mail og I-fax. Hvis en e-mail overskrider denne datamængde, opdeles den i flere meddelelser før afsendelse. Men en I-fax, der overskrider datamængden, bliver håndteret som fejl og afsendes ikke.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Største datamængde til afs.].
4.
Tryk på [-] eller [+] for at angive den største datamængde ved afsendelse → [OK].
BEMÆRK!
Indstil den maksimale datastørrelse ved afsendelse lavere end datagrænsen for mailserveren.
Hvis du indtaster "0 MB" som datastørrelsen, er der ingen størrelsesbegrænsning på de data, der sendes.

BEMÆRK!
Ved afsendelse af et dokument med en stor datastørrelse via e-mail eller I-fax kan du vælge at opdele dataene til overførsel. For informationer om opdeling af data til afsendelse kan du se "Angivelse af en modtager ved indtastning af en e-mailadresse."
18K7-0C6