Indstilling af en godkendt bruger-e-mailadresse som Svar til-adresse

Bruger du en login-service, kan du vælge at angive loginbrugerens e-mailadresse som svarmodtager, når du sender en e-mail eller et I-faxdokument.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Angiv godkendt brugermodtager til svar].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra] for at vælge den e-mailadresse, der er indstillet som maskinens Svar til-adresse.
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en e-mailadresse som svar til-adresse i [Tilvalg], når du sender en e-mailmeddelelse eller et I-fax-dokument, får e-mailadressen prioritet, også når [Angiv godkendt brugermodtager til svar] er indstillet til 'Til'.
18K7-0C8