Fuldstatusafsend. Timeout

Du kan angive tiden, der går, før sendehandlinger automatisk stopper, hvis en e-mailbesked (MDN) ikke er modtaget fra modtageren ved afsendelse af en I-fax i statussen Fuld.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Fuldstatusafsend. Timeout].
4.
Angiv tiden ved at trykke på [-] eller [+] → tryk på [OK].
18K7-0CC