Modtagelse via en server

Du kan benytte funktionen Send via server som betingelse for at sende til I-faxadresser.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Brug Send via server].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra] for ikke at bruge indstillingen Send via server som betingelse for at sende til I-faxadresser.
BEMÆRK!
For I-fax: Hvis <Send via server> er slået 'Fra', er der ingen grænse for den datastørrelse, der sendes, heller ikke selvom du indtaster den maksimale datastørrelse ved afsendelse.
18K7-0CF