Papirskuffevalg

Du kan angive, hvordan filer skal printes, hvis papirformatet i maskinen ikke svarer til den modtagne fil.
Der er fire printmetoder (Omskifter A, B, C, og D):
Omskifter A: Billedet printes på to sider, der tilsammen udgør det samme format som den modtagne fil.

Omskifter B: Billedet printes med tomme mellemrum på papir med samme bredde som den modtagne fil.

Omskifter C: Billedet nedkopieres og printes på papir med en anden bredde end den modtagne fil.

Omskifter D: Billedet printes på papir med et større format end den modtagne fil.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Modtag/videresend] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Vælg bakke].
4.
Vælg [Til] for hvert element → tryk på [OK].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil printe modtagne filer automatisk. Print leveres i en størrelse, der overskrider det printbare område.

BEMÆRK!
For flere oplysninger om valg af papirkilde til printning af modtagne filer kan du se "Aktivering af automatisk papirskuffevalg."
18K7-0E5