Printer fodnoteinformation på et modtaget dokument

Du kan vælge, om maskinen skal printe dato, ugedag og tid for modtagelsen, transaktions- og sidenummer i bunden af de modtagede dokumenter.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Modtag/videresend] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Print fodnote på modtaget side].
4.
Tryk på [OK] → [Print].
Vælg [Print ikke], hvis du ikke vil printe fodnoteinformation.
18K7-0E8