Indst. for hukommelsesmedie

Du kan begrænse lagring af filer til hukommelsesmediet og print af filer fra hukommelsesmediet.
Hvis [Brug printfunktion] er slået 'Fra':
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Gem/tilgå filer] → [Indstillinger for huk.medier].
3.
Tryk på [Brug scannings/printfunktion].
4.
Vælg [Fra] for de elementer du vil begrænse → tryk på [OK].
Vælg [Til], hvis du ikke vil begrænse et element.

BEMÆRK!
Indstillingen aktiveres først, når du har genstartet maskinen. For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Sådan slår du strømmen til."
18K7-0F1